Vilniaus avilį kuria kiekvienas čia užėjęs vilnietis ar miesto svečias, o nuolatinį erdvės pulsą palaiko čia kuriančios ir nuolat dirbančios NVO. Kūrėjų erdvėje veikiančios organizacijos yra pasirengę siūlyti Vilniui veiklas, renginius, užsiėmimus, kurie taptų alternatyva alkoholio ar narkotikų vartojimui. Čia dirbantys žmonės visada pasiruošę suteikti pagalbą ar nukreipti tinkama linkme tuos, kurie susiduria ne vien su alkoholio ar narkotikų vartojimo problemomis, bet ir rūpinasi savo emocine sveikata ar ieško atsakymų į rūpimus klausimus.

Darbo laikas
I
Pagal poreikį
II
Pagal poreikį
III
Pagal poreikį
IV
Pagal poreikį
V
20:00-02:00
VI
20:00-02:00
VII
Pagal poreikį

VšĮ „Jauna banga“
Tai jaunų žmonių įkurta nevyriausybinė organizacija, skatinanti pilietinį aktyvumą ir sekanti mokslo pažangą narkotikų politikos klausimais. Pirmą kartą pradėję teikti psichologinę pagalbą ir informacijos sklaidą narkotikų žalos mažinimo klausimais, organizacijos komanda išaugo ir sustiprėjo. Šiandien organizuoja ne tik žalos mažinimo paslaugas renginiuose, bet ir pilietines akcijas, diskusijas, mokymus narkotikų politikos ir žalos mažinimo klausimais. Internetinis puslapis: www.youngwave.lt
El. paštas: [email protected]

Darbo laikas
I
9:00-17:00
II
9:00-17:00
III
9:00-17:00
IV
9:00-17:00
V
9:00-16:00
VI
Nedirba
VII
Nedirba

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras
Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras yra ne pelno siekianti organizacija, orientuota į Vilniaus miesto gyventojų švietimą apie savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje. VJISC organizuoja įvairius renginius, projektus ir iniciatyvas, skirtas supažindinti su savanorytės įvairumu ir nauda savanoriui bei visuomenei. VJISC mokslų metų eigoje vyksta į Vilniaus miesto ir rajono mokyklas, šviesdami moksleivius savanorystės klausimais. O taip pat konsultuoja jaunimą įvairiais kitais klausimais. Internetinis puslapis: www.savanoriucentras.lt
El. paštas: [email protected]

Darbo laikas
I
13:00-19:00
II
13:00-19:00
III
13:00-19:00
IV
13:00-19:00
V
11:00-17:00
VI
Pagal poreikį
VII
Pagal poreikį

Tolerantiško jaunimo asociacija
Specializuojasi žmogaus teisių ir jaunimo veiklos srityse. Nuo 2005 m. dirba su įvairiais partneriais ir rėmėjais, vykdo plataus spektro veiklas – mokymus, edukacinius renginius, sąmoningumo kampanijas, integracines veiklas, advokaciją, pilietines akcijas, tarpkultūrinio ugdymo užsiėmimus, reiškiant viešą poziciją žmogaus teisių klausimais, ypatingą dėmesį skiriant LGBT+ bendruomenei, pabėgėlių, migracijos sričiai. Tolerantiško Jaunimo Asociacija dalyvauja nacionalinėse ir regionų skėtinėse organizacijose – LiJOT, VJOSAS, KJOSAS, ŠJOSAS, Lietuvos žmogaus teisių organizacijų koalicijoje. Tarptautinių organizacijų ILGA ir IGLYO tikroji narė. Internetinis puslapis: www.tja.lt
El. paštas: [email protected]

Bendraukime

Naktinis Vilniaus avilys – tai erdvė, kur laukiamos visos idėjos, net jeigu manai, kad jos neįgyvendinamos! Jeigu turi klausimų ar pasiūlymų būtinai susisiek su mumis el. paštu [email protected].

Adresas: Vilniaus g. 22, Vilnius, LT-01402 Lietuva